За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 17.09.2014 г. от 11,30 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-9/05.02.2014 г., подадено от „Фючър енерджи” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”.

17.09.2014 г.PDF документ 326.99KB На 17.09.2014 г. от 11,30 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-9/05.02.2014 г., подадено от „Фючър енерджи” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”.