За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.07.2014 г. от 10,40 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-13-48-37/29.03.2013 г., подадено от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД”.

15.07.2014 г.PDF документ 6.31MB Проект
PDF документ 524.87KB Доклад