За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 15.07.2014 г. от 11,40 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-13-49-67/30.07.2013 г., подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за одобряване на „Общи условия за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД.

15.07.2014 г.PDF документ 6.98MB Проект
PDF документ 419.42KB Доклад