За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 25.06.2014 г. от 10,00 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-21/10.06.2014 г. за утвърждаване на цени на природния газ за ІIІ–то тримесечие на 2014 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

25.06.2014 г.PDF документ 332.73KB На 25.06.2014 г. от 10,00 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-21/10.06.2014 г. за утвърждаване на цени на природния газ за ІIІ–то тримесечие на 2014 г. при продажба от Обществения доставчик на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.