За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.06.2014 г. от 11.30 часа в сградата на ДКЕВР - бул. Дондуков 8-10, етаж 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад и проект на решение относно определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане.

16.06.2014 г.PDF документ 940.22KB Доклад
PDF документ 731.7KB Проект на решение