За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 10.06.2014 г. от 13,00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. "Дондуков" 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", считано от 01.07.2014 г.

10.06.2014 г.PDF документ 152.67KB На 10.06.2014 г. от 13,00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. "Дондуков" 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", считано от 01.07.2014 г.