За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player



На 10.06.2014 г. от 13,00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. "Дондуков" 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", считано от 01.07.2014 г.

10.06.2014 г.



PDF документ 152.67KB На 10.06.2014 г. от 13,00 часа в сградата на ДКЕВР – бул. "Дондуков" 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране "норма на възвръщаемост на капитала", считано от 01.07.2014 г.