За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.06.2014 г. от 10,15 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89/06.12.2013 г., подадено от „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”.

12.06.2014 г.PDF документ 349.22KB На 12.06.2014 г. от 10,15 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-89/06.12.2013 г., подадено от „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”.