За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.06.2014 г. от 10,00 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-81/18.11.2013 г., подадено от „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на стандартна балансираща група”.

12.06.2014 г.PDF документ 258.66KB На 12.06.2014 г. от 10,00 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-81/18.11.2013 г., подадено от „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на стандартна балансираща група”.