За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.06.2014 г. от 10,30 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-13-62-147/04.09.2013 г., подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД”.

05.06.2014 г.ZIP документ 639.73KB На 05.06.2014 г. от 10,30 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-13-62-147/04.09.2013 г., подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България” АД”.