За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.04.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР ет. 4, зала 4, бул. Дондуков 8-10, гр. София ще се проведе открито заседание на комисията

28.04.2014 г.

На 28.04.2014 г. от 10,00 часа в сградата на ДКЕВР ет. 4, зала 4, бул. Дондуков 8-10, гр. София ще се проведе открито заседание на комисията относно Решение № О1-Л-139-11 от 19.03.2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "Енего – Про Продажби" АД лицензия № Л-139-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия", Решение № О1-Л-141-11 от 19.03.2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" и Решение № О1-Л-135-11 от 19.03.2014 г. на ДКЕВР за откриване на процедура за отнемане на издадената на "ЧЕЗ Електро България" АД лицензия № Л-135-11 от 29.11.2006 г. за извършване на дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия".