За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените за пренос на природен газ през разпределителните мрежи и цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните разпределителни мрежи.

28.03.2014 г.ZIP документ 1.1MB На 28.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените за пренос на природен газ през разпределителните мрежи и цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните разпределителни мрежи.