За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 13.01.2014 г., подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”.

21.03.2014 г.PDF документ 229.25KB На 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1 от 13.01.2014 г., подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”.