За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено от „Българска енергийна борса” АД заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-72 от 01.11.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”.

21.03.2014 г.PDF документ 241.92KB На 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено от „Българска енергийна борса” АД заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-72 от 01.11.2013 г. за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”.