За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57/23.10.2013 г., подадено от "Аркадия Сървис" АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-218-15/18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група.

06.03.2014 г.PDF документ 249.65KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57/23.10.2013 г., подадено от "Аркадия Сървис" АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-218-15/18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 06.03.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.