За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-61/28.10.2013 г., подадено от „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

18.02.2014 г.PDF документ 315.73KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-61/28.10.2013 г., подадено от „ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-364-15/03.10.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 18.02.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.