За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-51/27.09.2013 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Враца” ЕАД.

18.02.2014 г.PDF документ 237.03KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-51/27.09.2013 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Топлофикация Враца” ЕАД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 18.02.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет. 4, зала № 4.