За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-93/27.12.2013 г., подадено от „Руднап Груп България” ЕООД за прекратяване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”.

18.02.2014 г.PDF документ 231.36KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПР-93/27.12.2013 г., подадено от „Руднап Груп България” ЕООД за прекратяване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 18.02.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.