За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-46/05.09.2013 г. подадено от „Национална електрическа компания” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група.

28.01.2014 г.PDF документ 229.48KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-46/05.09.2013 г. подадено от „Национална електрическа компания” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 28.01.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.