За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия при условията на активирана доставка от последна инстанция на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, включително и Правила за работа с клиентите.

17.01.2014 г.PDF документ 216.13KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия при условията на активирана доставка от последна инстанция на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, включително и Правила за работа с клиентите. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.