За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕСП Златни пясъци” ООД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” и „Правила за работа с потребителите на енергийни услуги”.

17.01.2014 г.PDF документ 232.63KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЕСП Златни пясъци” ООД за одобряване на „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” и „Правила за работа с потребителите на енергийни услуги”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.