За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-63/29.10.2013 г., подадено от "ЕРП Златни пясъци" АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-142-07/13.08.2004 г.

21.01.2014 г.PDF документ 174.87KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-63/29.10.2013 г., подадено от "ЕРП Златни пясъци" АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-142-07/13.08.2004 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.01.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.