За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-70/30.10.2013 г., подадено от "Енергийна Финансова група" АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена като "координатор на стандартна балансираща група".

21.01.2014 г.PDF документ 138.88KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-70/30.10.2013 г., подадено от "Енергийна Финансова група" АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-219-15/18.12.2006 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия" и допълнена като "координатор на стандартна балансираща група". Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.01.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.