За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЧЕЗ Електро България” АД за одобряване на „Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” и „Правила за работа с клиенти на доставчика от последна инстанция „ЧЕЗ Електро България” АД”.

17.01.2014 г.PDF документ 160.92KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ЧЕЗ Електро България” АД за одобряване на „Общи условия на договорите за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” и „Правила за работа с клиенти на доставчика от последна инстанция „ЧЕЗ Електро България” АД”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.01.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.