За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-60/28.10.2013 г., подадено от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г.

27.12.2013 г.PDF документ 182.84KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-60/28.10.2013 г., подадено от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-147-13/17.12.2004 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.