За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цени в сектори „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ на основание чл. 31а от Закона за енергетиката.

27.12.2013 г.ZIP документ 1023.22KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране цени в сектори „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ на основание чл. 31а от Закона за енергетиката. Общественото обсъждане ще започне от 09.30 ч. на 27.12.2014 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.