За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане, за прекратяване на лицензия за дейността производство на топлинна енергия и на лицензия за дейността пренос на топлинна енергия, подадено от „Бул Еко Енергия” ООД и Заявление от „Тевно” ЕООД за издаване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия.

17.12.2013 г.PDF документ 208.21KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане, за прекратяване на лицензия за дейността производство на топлинна енергия и на лицензия за дейността пренос на топлинна енергия, подадено от „Бул Еко Енергия” ООД и Заявление от „Тевно” ЕООД за издаване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за пренос на топлинна енергия. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.