За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление № Е-ЗЛР-74/05.11.2013 г. от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване и заявление № Е-ЗЛР-ПР-73/05.11.2013 г. от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; Заявление № Е-ЗЛР-И-75/05.11.2013 г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД за прекратяване на лицензия №Л-221-17/28.12.2006 г за дейността „управление на електроенергийната система“ и издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия.

13.12.2013 г.PDF документ 275.61KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление № Е-ЗЛР-74/05.11.2013 г. от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД за издаване на разрешение за преобразуване и заявление № Е-ЗЛР-ПР-73/05.11.2013 г. от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия”; Заявление № Е-ЗЛР-И-75/05.11.2013 г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД за прекратяване на лицензия №Л-221-17/28.12.2006 г за дейността „управление на електроенергийната система“ и издаване на лицензия за пренос на електрическа енергия. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 13.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.