За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-28/28.10.2013 г., подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”.

10.12.2013 г.PDF документ 168.13KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-28/28.10.2013 г., подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 10.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.