За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-25/29.10.2013 г., подадено от „ЕСП Златни пясъци” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-228-11/26.04.2007 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”.

10.12.2013 г.PDF документ 175.11KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-25/29.10.2013 г., подадено от „ЕСП Златни пясъци” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-228-11/26.04.2007 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 10.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.