За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на “Топлофикация София” ЕАД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София”.

10.12.2013 г.PDF документ 324.62KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на “Топлофикация София” ЕАД за одобряване на “Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София” ЕАД на клиенти в град София”.Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 10.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.