За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерджи Съплай” ЕООД за изменение на лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на комбинирана балансираща група”.

03.12.2013 г.PDF документ 278.59KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерджи Съплай” ЕООД за изменение на лицензия № Л-250-15/20.12.2007 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на комбинирана балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.