За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-360-15/21.07.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”.

03.12.2013 г.PDF документ 276.46KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-360-15/21.07.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.