За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ с ново наименование „Е.ОН Глобъл Къмодитис европейско дружество”(SE) за прекратяване на лицензия № Л-325-15/26.04.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”.

03.12.2013 г.PDF документ 151.02KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Е.ОН Енерджи Трейдинг” СЕ с ново наименование „Е.ОН Глобъл Къмодитис европейско дружество”(SE) за прекратяване на лицензия № Л-325-15/26.04.2010 г. за дейността “търговия с електрическа енергия”, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.