За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”.

03.12.2013 г.PDF документ 243.96KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.