За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерго-Про Мрежи” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”.

03.12.2013 г.PDF документ 278.42KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „Енерго-Про Мрежи” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.