За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”.

03.12.2013 г.PDF документ 238.56KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специални балансиращи групи”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 03.12.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.