За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”.

22.11.2013 г.PDF документ 291.49KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЧЕЗ Електро България” АД за изменение/допълнение на лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция” с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.