За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”.

22.11.2013 г.PDF документ 308.4KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, подадено от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия № Л-413-17/08.07.2013 г за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.