За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решениe относно утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия”.

14.11.2013 г.PDF документ 224.99KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решениe относно утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия”. Обсъждането ще започне от 10.00 ч. на 14.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.