За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-39/10.07.2013г., подадено от „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група.

08.11.2013 г.PDF документ 236.74KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-39/10.07.2013г., подадено от „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.