За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-47/12.09.2013 г., подадено от „Тера Кап” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-404-15/28.01.2013 г..

08.11.2013 г.PDF документ 290.95KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-47/12.09.2013 г., подадено от „Тера Кап” ЕООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-404-15/28.01.2013 г.. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.