За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-25/12.11.2012 г. от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 05.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

05.11.2013 г.PDF документ 428.62KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № Е-15-24-25/12.11.2012 г. от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 05.11.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.