За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-307-01/28.09.2009 г.

15.10.2013 г.

ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-307-01/28.09.2009 г. за дейността “производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.10.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

PDF документ 99.37KB Доклад относно заявление от "Уиндкрафт Симонсфелд БГ" ЕАД за прекратяване на лицензия № Л-307-01/28.09.2009 г.