За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ Свилоза” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”

15.10.2013 г.

ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „ТЕЦ Свилоза” АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.10.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

PDF документ 164.85KB Доклад относно заявление от "ТЕЦ Свилоза" АД за издаване на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия"