За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енерджи МТ” ЕАД за изменение на лицензия №Л-331-15/25.06.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на комбинирана балансираща група”.

08.10.2013 г.PDF документ 337.02KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление на „Енерджи МТ” ЕАД за изменение на лицензия №Л-331-15/25.06.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на комбинирана балансираща група”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.10.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.