За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за изменение/допълнение на лицензия № Л-405-15/06.02.2013 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група от „Е- Систъмс” ЕООД.

24.09.2013 г.PDF документ 254.04KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за изменение/допълнение на лицензия № Л-405-15/06.02.2013 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейност координатор на стандартна балансираща група от „Е- Систъмс” ЕООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 24.09.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.