За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” от “Елпетра Енерджи” Лтд.

24.09.2013 г.PDF документ 184.88KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” от “Елпетра Енерджи” Лтд. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 24.09.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.