За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23/27.03.2013 г., за прекратяване на лицензия за „търговия с електрическа енергия”, подадено от “Проенерджи Трейд” ООД.

24.09.2013 г.PDF документ 141.52KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление, с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23/27.03.2013 г., за прекратяване на лицензия за „търговия с електрическа енергия”, подадено от “Проенерджи Трейд” ООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 24.09.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.