За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-31/21.05.2013г., подадено от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.09.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

17.09.2013 г.PDF документ 285.1KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-31/21.05.2013г., подадено от „ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.09.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.