За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-Л-37/02.07.2013 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп.

17.09.2013 г.PDF документ 445.85KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-Л-37/02.07.2013 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 17.09.2013 г. в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.